Tarihte Akçakavak

Köyümüzün yaklaşık 1600 yıllarından sonra, çevrede bulunan 6 mezranın merkez olan Akçakavak Köyü’ne yerleşmesiyle kurulduğu sanılmaktadır.

Mezralar, ŞEHBENCİLER, ORMAN YERİ, ÖREN, VELENKÖYÜ, KAHÇILAR ve MUSALAR olarak bilinmektedir. Sonraki yıllarda bu yerleşim yerlerinden bugünkü köyümüzün olduğu yere taşınılmıştır. Sözü edilen mezraların kalıntılarına halen rastlanılmaktadır. MUSALAR mezrasının dışında kalanların hangi yıllarda nerelere taşındıkları hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Musalar mezrası 1940’lı yıllarda Akçakavak merkezine taşınmaya başlamış, 1954 yılında Musalar’da hiçbir aile kalmamıştır.

Muslar

Muslar

Şu anda köy içinde bulunan camimiz 1700 yıllarında Hacıbekir Ali tarafından yaptırılmış, günümüze kadar çeşitli bakım ve onarımları zaman zaman yapılmıştır.

Akçakavak köyünde oturmuş ve halen oturan ailelerin aşağıdaki mezralardan geldikleri söylenmektedir.

Süldüroğulları, Çolaklar ve Molladurmuşlar; Şehbenciler Mezrasından.

Mollaömerler, Hacıbekirler, Çavuşlar; Ormanyeri Mezrasından.

Eminciler, Uzunlar; Ören Mezrasından.

Kocagözoğulları, Ahmet Çavuşlar, İbişler; Velenköy Mezrasından.

Fezler ile Çakırlar; Kahçılar Mezrasından.

Kamışlar, Osman Çavuşlar, Deli İsmailler, Kabasakallar, Molla Mustafalar, Mangallar; Musalar Mezrasından.

İllazlar, Kadılar, Bayraktarlar, Mehmet Aliler, Karabeyoğulları, Sarı Mustafalar, Süleymanoğulları, İmamoğulları; Akçakavak Merkezden.

Halen köyümüz 35 haneden oluşmasına rağmen, İstanbul iline genç nüfus akımı olduğundan ailelerde genelde yaşlılar bulunmaktadır.

Yukarıdaki mezradalardan başka köylere yerleşenler de olmuştur. Velenköy mezrasından Keskin köyüne, Kahçılar mezrasından Taşçıahiler köyüne yerleşenler bulunmaktadır.