Delceler Pınarı imecesi

Delceler Pınarı, köyümüzün en eski pınarlarından. Diğer ismi çamaşırlık olan pınar, evlerde elektrik ve su olmadığı dönemlerde, köy kadınlarının çamaşırlarını yıkadığı bir mekan.

Çeşme kısmı, Roma döneminden kalma üzeri resimli ve yazılı bir taş delinerek yapılmış.

Kirli çamaşırlar, bu köşede yakılan ateşin üzerindeki kazanda, killi su ile kaynatılırdı.

Çamaşırlar daha sonra pınarın oluğunda ıslatılır, çamaşır dövme taşına çarpılarak kirlerinden arındırılmaya çalışılırdı.

Sonbaharda suyu iyice azalan pınar Aralık-Ocak aylarında tümüyle kesildi. Akan suyun kesilmesi ilk önce kuraklıkla ilgili zannedildi. Daha sonra yapılan kontrollerde suyu getiren hatta sorun olduğu farkedildi.

Dedelerimizin, emekleri ile yapıp yüzyıllar boyunca suyunu akıttığı pınarın tekrar işlevini kazanması için elbirliği ile çalışma yapılmasına karar verildi.

İmece geleneğine uygun olarak köyde yaşayan az sayıda kişi toplanıp, önce eski su hattını kazarak arızalı yeri bulmaya çalıştık.

Arızanın büyük olduğu, su hattının bir çok yerinde kırılmalar olduğu anlaşılınca, suyun çıktığı yere kadar bütün hattın yenilenmesine karar verildi. İş makinesi giremeyen alanlarda kazma kürekle borunun döşeneceği hendek açıldı.

Suyun başında da sorunlar olduğu anlaşılınca, kepçe ile yaklaşık 3 metre kadar derinliğinde kazıldı. Suyun toplandığı alan ıslah edilerek, drenaj için yeniden taş döşendi.

2 tam günlük imece sonunda, dedelerimizin hatırası olan delceler pınarı yeniden akmaya başladı.